Игри

Информация за страница Заеми

   Заеми се дават под парична или друга форма, като заелият ги впоследствие трябва да ги върне. Ако става въпрос за финансова сума, почти винаги има някаква лихва с изключение на първия път, в който теглим бърз кредит. При това условието е валидно за далеч не всички институции,които предлагат на клиентите си бързи кредити. Освен финансов, заемът може да бъде свързан с даването на земя за обработване или някакво друго имущество. Общото между всички тези видове заемания е, че винаги трябва да върнем това, което ползваме временно. Разбира се, най-масови и разпространени са паричните заемания на пари, нужни например за закупуването на нов апартамент или за ремонтирането на дома и офиса. Понеже разходите по обновлението не са никак малки, не всеки разполага с всичките пари и е принуден да ги заеме и после да ги върне. В зависимост от това каква е лихвата, определяме дали условията по този заем са изгодни или не.

    Почти винаги, когато купуваме нов апартамент или къща, се прибягва до кредитни заеми. Банките са институциите, които обикновено отпускат нужните средства на заявителите, но всички те до един трябва да отговарят на голям брой условия. Сред тях на първо място е достатъчно високата заплата и сигурната работа, която да гарантира на банката, че месечните вноски по заема ще бъдат връщани навреме. Възможно е впоследствие да настъпят промени по кредита, но това става на по-късен етап, например след петата година от неговото теглене. Освен това не е задължително заемният кредит да е само и единствено ипотечен. Можем да теглим и потребителски кредит, който по размер е доста по-малък в сравнение с ипотечния. Има още едно съществено предимство – дори и да не изплатим потребителският заем, това по никакъв начин не може да застраши имуществото ни и в частност дома, в който живеем. При ипотечния, ако поради една или друга причина се получи невъзможност за погасяването му, има реална опасност да останем на улицата. Има строго установена процедура при такива случаи, която включва назначаването на съдия изпълнител от банката и именно той запорира имуществото ни на място в присъствието на други ръководни лица.

     В ежедневието ни често се налага да прибягваме до заеми, като близките и приятелите са тези, към които се обръщаме. За разлика от банката, взимането на пари от познат ни гарантира връщане без никаква лихва, още повече, че нямаме срок кога точно да върнем сумата. Препоръчително е обаче да не се бавим прекалено дълго, още повече, когато става въпрос за сравнително малко пари. Със сигурност ще направим лошо впечатление на този, от когото сме заели парите, ако просрочим без видима причина тяхното връщане. За съжаление никой не е сто процента застрахован от възникването на извънредни разходи, които поради ограничението в месечната заплата няма как да покрием на момента. Точно такива ситуации принуждават хората да търсят заем и следователно да правят наново изчисленията, свързани с преразпределение на бюджета. Наред с извънредните разходи има и такива, които са неизбежни всеки месец – това са например комуналните сметки и покупката на хранителни продукти.

eXTReMe Tracker